Klient ve vendor-lockinu? Dokázali jsme pomoct, i když jsme neviděli do interního systému a ušetřili miliony

Klient ve vendor-lockinu?Dokázali jsme pomoct, i když jsme neviděli do interního systému a ušetřili miliony

 

Jsou situace, kdy je každá rada drahá. Své o tom ví i klient ČMIS, který se dostal do nezávidění hodné situace – takzvaného vendor-lockinu, který mu smluvně znemožňuje udržovat a rozvíjet systém jinak než prostřednictvím dodavatele. Konkrétně došlo k situaci, kdy si daná firma koupila specifické softwarové řešení od mezinárodního poskytovatele. Správa celého řešení je však poněkud nešťastně rozdělena mezi administrátory zákazníka a dodavatele. Zatímco zákazník zodpovídá za správu fyzických serverů a licence, dodavatel má pod palcem celé virtuální prostředí, které je na fyzickém HW provozováno. V tomto případě šlo především o čtyři virtuální servery s Microsoft SQL Serverem v edici Enterprise, mezi kterými jsou z důvodu vysoké dostupnosti a disaster recovery zrcadleny produkční databáze a jsou umístěny ve dvou geograficky oddělených datových centrech. Každý z virtuálních serverů má přiděleno 32 jader, což v případě edice Enterprise představuje nemalou finanční investici. Administrátoři zákazníka tedy nemají jakýkoliv přístup do virtuálních systémů, které jsou spravovány dodavatelem. Postupem času došlo ke zvýšení objemu dat v databázích, systém byl rozšiřován o nové funkce a množství kladených požadavků narůstalo, až začalo docházet k výkonnostním problémům, které se negativně projevily na celkové odezvě a stabilitě aplikace. Z pohledu dodavatele měly být vznikající výkonové problémy řešeny posílením HW a požadoval navýšení počtu CPU u každého ze čtyř virtuálních serverů z 32 na 80. Jen pro představu, cena licence Enterprise edice SQL Serveru na jedno jádro se pohybuje kolem $6800. Tváří v tvář obrovské finanční investici, kterou požadavek představoval, si zákazník začal oprávněně klást otázky, zda je současné řešení optimálně nakonfigurováno a provozováno, zda jsou dotazy v databázovém systému dostatečně optimalizovány a z čeho vlastně dodavatel vychází, když požaduje tak zásadní navýšení zdrojů. Obava, že výkonnostní problémy mohou být způsobeny neoptimalizovaným SW řešením dodavatele, a přitom řešeny navyšováním HW zdrojů, byla reálná. Klient se proto obrátil na ČMIS, aby mu odpovědi na tyto otázky pomohl nalézt.

 

Dodavatel požadoval navýšení výkonu za miliony, klient se obrátil na ČMIS

 

V situací, kdy se firma ocitne ve vendor-lockinu, bývá hlavním problémem pomalá odezva dodavatele a také to, že dodavatel se často nesnaží najít pro klienta ideální řešení. Vyřešit konkrétní problém trvá dlouho, protože modifikovat systém, který dodává(zpravidla mnoha dalším společnostem) a zásah do systému je tak specifický, že se ani finančně nevyplatí. V tomto konkrétním případě reagoval dodavatel tak, že místo optimalizace dodávaného systému požadoval od klienta navýšit počet procesorů na více než dvojnásobek. K tomu by se musely koupit Enterprise licence, což by znamenal mnoha milionovou investici. Klient se proto obrátil na odborníky z ČMIS.

 

Do systému odborníci ze ČMIS neviděli, spolupráci poskytli zvenčí

 

Úkol byl jasný ovšem prostředky pro jeho splnění zcela nedostatečné. Jak se totiž ukázalo, smluvní vztah byl nastaven tak striktně, že dodavatel SW řešení neměl žádnou povinnost zpřístupnit systém ani za účelem provedení výkonnostní analýzy a také to neučinil.

“Hlavní překážka spočívala v tom, že jsme kvůli smlouvám neměli vůbec přístup ke klientově systému. Jedinou možností bylo zasílat instrukce správcům dodavatele s tím, jaké výkonnostní čítače mají po jakou dobu zaznamenávat, které scripty spouštět a následně odeslat jejich výstupy. Tento korespondenční ping pong samozřejmě celou spolupráci prodloužil z obvyklých dnů na týdny (práce samotná trvala necelý měsíc), správci dodavatele několikrát nedodrželi naše požadavky a systém monitorovali v nevhodný čas nebo po velmi omezenou dobu, čímž se výstup stal nepoužitelným a bylo nutné monitorování opakovat,” vysvětluje David Hlaváček, databázový specialista ČMIS.  

 

Dodavatel zároveň odmítl poskytnout celou řadu informací, které jsou pro provedení výkonnostní analýzy nezbytné. Například neposkytl informace o strukturách tabulek, existenci indexů, texty SQL dotazů nebo jejich exekuční plány, zaštiťoval se ochranou svého know-how.

Přes veškeré těžkosti jsme se však snažili zákazníkovi v nezáviděníhodné situaci co nejvíce pomoci. Nakonec jsme na straně ČMIS identifikovali nejnáročnější dotazy a problémy s příliš častou rekompilací exekučních plánů. Dodavateli se podařilo dotazy optimalizovat, což vedlo k efektivnějšímu využití zdrojů systému a zlepšení výkonu konkrétních dotazů, nicméně stále nebyl výsledek uspokojivý. Protože bez poskytnutí požadovaných informací nebyla další analýza možná, museli jsme skutečně hledat další zdroje i v oblasti HW. Doporučením byla investice do nového HW serverů s tím, že byl kladen důraz na výběr vhodnějšího modelu CPU pro provoz databázového systému. Přestože nové servery disponují stále 32 procesory, kleslo celkové zatížení serveru o 40% bez nutnosti investice do licencí SQL Serveru, které jsou finančně výrazně vyšší, než nákup nového HW. Zajímavostí na celé spolupráci bylo, že probíhala komunikace s dodavatelem systému, který sídlí v zemi, kde mají posunutý pracovní týden, což celou věc ještě komplikovalo.

 

 

Přidejte se k našim spokojeným zákazníkům

Přečtěte si další studie

Hosting ERP SAP HANA pro našeho klienta Metalcom

Přečíst studii

Klient ve vendor-lockinu? Dokázali jsme pomoct, i když jsme neviděli do interního systému a ušetřili miliony

Přečíst studii

Kompletní managed IT infrastruktura pomáhá rozvoji businessu v Euromedii

Přečíst studii
Více studií

Aby vaše IT fungovalo jak má, ozvěte se ČMIS.

* Vaše kontaktní údaje jsou u nás v bezpečí
Děkujeme, za Váš zájem. Poslali jsme Vám email.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo.