Školení Microsoft SQL Server

Administrace MS SQL Serveru komplexně a efektivně

6 hodin denně | 5 dní
termín v přípravě
Prezenční forma, Online
29 000 Kč

Pro koho je kurz určen

 • IT administrátorům a specialistům, kteří se chtějí naučit efektivně spravovat MSSQL Server
 • DB vývojářům,kteří kromě vývoje aplikací chtějí zvládnout i základy správy databázovéhosystému

Vstupní podmínky

 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Základní znalost jazyka T-SQL (na úrovni jednoduchého příkazu SELECT)
 • Základní znalost konceptu databází

Spravovat databázový systém MS SQL Server je mnohdy nelehký úkol a to především z důvodu komplexnostitohoto SW. Dobrý administrátor si musí osvojit celou řadu znalostí a dovedností, díky kterým je schopen spolehlivě databázový systém provozovat. Data jsou často to nejcennější, co společnost má a jejich nedostupnost může mít fatální následky. Témata tohoto kurzu byla pečlivě sestavena tak, aby odrážela ty nejpodstatnější oblasti, které musí každý databázový administrátor při správě systému řešit. Kurz je proto určen každému, kdo se správou databázového systému teprve začíná, ale i těm, kteří si chtějí dosavadní znalosti dále rozšířit.

Organizace kurzu

 • Každý účastník bude mít na kurzu k dispozici virtuální prostředí, ve kterém si pod vedením lektora bude prakticky osvojovat probíraná témata.
 • Lektor bude na praktických příkladech demonstrovat probíraná témata v přiměřeném tempu tak, aby každý účastník mohl příslušné kroky provádět společně s lektorem.Kurz neobsahuje žádná samostatná cvičení.
 • Témata označena v osnově jako Apendix budou na kurzu probrána volitelně v případě zájmu účastníků a pokud čas dovolí.

Učební materiály

 • Účastníci si mohou vybrat studijní materiál který je zahrnut v ceně kurzu (dle dostupnosti)
Seznámení s MS SQL Serverem
 • Přehled komponent MS SQL Serveru
 • Edice a jejich rozdíly
 • Nástroje pro práci s MS SQL Serverem
Instalace, update a upgrade
 • Instance a důvod jejich použití
 • Výběr účtu pro běh služeb, Collation, bez instalace Cumulative Update
 • Upgrade verze databázového systému
 • Konfigurace databázového systému
Správa databází
 • Vlastnosti databázových souborů a doporučení
 • Filegroups a jak jich využít
 • Systémové databáze
 • Tvorba a konfigurace uživatelských databázíUpgrade verze databázového systému
Zálohování a obnova databází
 • Návrh backup/restore strategie, RTO vs. RPO
 • Recovery model databáze
 • Typy a úrovně záloh databází, nejpoužívanější scénáře
 • Možnosti obnovy databází, praktické situace a jejich řešení
Přehled ETL procesu
 • Přehled základních nástrojů a metod ETL procesu
 • Optimalizace výkonu ETL procesu
 • BULK INSERT, BCP, Import/Export wizard,Integration Services
Monitorování
 • Přehled metod a nástrojů pro monitorování databázového systému
 • Praktické ukázky nejdůležitějších monitorovacích technik
Security
 • Vysvětlení pojmů v oblasti security
 • Autentizace a autorizace serverové a databázové úrovně
 • Příklady nejpoužívanějších oprávnění, maskování dat, SQL Audit
Automatizace úloh a údržba systému
 • Představení služby SQL Server Agent
 • Database mail, automatizace úloh
 • Doporučené postupy pro údržbu databázového systému
Postup při diagnostice a řešení problémů
 • Analýza problémů a prostup při jejich řešení
 • Řešení problémů startu služby, chyby při navázání spojení, DAC
Apendix: Přehled technik vysoké dostupnosti
 • Teoretické seznámení s technikami vedoucími k dosažení vysoké dostupnosti
Apendix: Přehled pokročilých komponent
 • Přehled pokročilých komponent databázového systému a možnosti jejich použití

Optimalizace a monitorování T-SQL dotazů

6 hodin denně | 3 dny
termín v přípravě
Prezenční forma, Online
19 000 Kč

Pro koho je kurz určen

 • Vývojářům, kteří chtějí lépe porozumět procesu optimalizace výkonu dotazů
 • Databázovým administrátorům, kteří se chtějí specializovat na identifikaci a řešení výkonových problémů dotazů

Vstupní podmínky

 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Základní znalost jazyka T-SQL (na úrovni jednoduchého příkazu SELECT)
 • Základní znalost konceptu databází

Třídenní kurz určený primárně pro vývojáře se zaměřuje na optimalizaci SQL dotazů. V rámci kurzu se naučíte psát kvalitní kód, vyhledávat problémy a opravovat je. To vše si vysvětlíme i na reálných situacích, které David Hlaváček zažil během svého působení v největších českých firmách.

Organizace kurzu

 • Každý účastník bude mít na kurzu k dispozici virtuální prostředí, ve kterém si pod vedením lektora bude prakticky osvojovat probíraná témata.
 • Lektor bude na praktických příkladech demonstrovat probíraná témata v přiměřeném tempu tak, aby každý účastník mohl příslušné kroky provádět společně s lektorem. Kurz neobsahuje žádná samostatná cvičení.
 • Témata označena v osnově jako Apendix budou na kurzu probrána volitelně v případě zájmu účastníků a pokud čas dovolí.

Učební materiály

 • Učební materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.
Seznámení s procesem optimalizace
 • Důvody optimalizace dotazů
 • Obecný postup optimalizace
 • Cíle optimalizace
Nejčastější zabijáci výkonu databázových dotazů
 • Indexy a statistiky
 • Konfigurace serveru a databází
 • Exekuční plány
 • T-SQL a programové objekty
Architektura SQL Serveru
 • Základní pojmy a principy interních procesů v SQL Serveru
 • Execution model a thread scheduling
Techniky monitorování
 • Dynamic management objects
 • Extended Events
Datové struktury
 • Organizace dat v databázích SQL Serveru
 • Struktura řádku, datové stránky, vertical partitioning
Indexy
 • Metody přístupu k datům
 • Typy datových objektů
 • Porovnání a rozdíly jednotlivých typů indexů
 • Indexování podmínek dotazů
Exekuční plán
 • Zobrazení a postup sestavení plánu
 • Cardinality Estimator
 • Čtení plánu a vybrané typy operátorů/iterátorů
 • Memory grant, paralelní operace, ukládání do paměti, opětovné použití
 • Řešení problematických situací
 • Optimalizace procedur ve vztahu k exekučnímu plánu

Optimalizace SQL serveru

6 hodin denně | 3 dny
termín v přípravě
Prezenční forma, Online
19 000 Kč

Pro koho je kurz určen

 • Databázovým administrátorům, kteří si chtějí osvědčit pokročilé techniky optimalizace SQL Serveru, detailněji porozumět monitorovacím technikám a schopnost řešit výkonnostní problémy databázového systému
 • Každému, kdo si chce osvojit znalosti z oblasti architektury SQL Serveru, optimálně konfigurovat SQL Server a databáze, identifikovat úzké hrdlo navrhovat řešení

Vstupní podmínky

 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Základní znalost jazyka T-SQL (na úrovni jednoduchého příkazu SELECT)
 • Základní znalost konceptu databází

Při práci s SQL Serverem nezřídka čelíme výkonnostním problémům, které mohou mít svou příčinu v celé řadě oblastí. Pokud se nespokojíte jen s pokládáním otázek ohledně problémů s výkonem, ale chcete na ně umět nalézt odpověď a problémy vyřešit, je tento kurz určen právě Vám. Na kurzu osvětlíme architekturu SQL Serveru, jak pracuje s procesory, pamětí a disky. Představíme si monitorovací nástroje, výkonnostní čítače a jejich doporučené hodnoty. Budeme řešit problematiku exekučních plánů, práci s indexy a statistikami. V neposlední řadě se zaměříme na konkurenční přístup a problematiku transakcí a zámků.

Organizace kurzu

 • Každý účastník bude mít na kurzu k dispozici virtuální prostředí, ve kterém si pod vedením lektora bude prakticky osvojovat probíraná témata
 • Lektor bude na praktických příkladech demonstrovat probíraná témata v přiměřeném tempu tak, aby každý účastník mohl příslušné kroky provádět společně s lektorem. Kurz neobsahuje žádná samostatná cvičení.

Učební materiály

 • Učební materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.
Nejčastější zdroje výkonnostních problémů
 • Seznámení s procesem optimalizace
 • Performance killers
Architektura SQL Serveru
 • Přehled částí služby Database Engine
 • CPU, Scheduler a thread management
 • Wait types
Monitorovací nástroje
 • Performance Monitor
 • Dynamic Management Objects
 • Extended Events
 • Query Store
CPU management
 • NUMA architektura
 • Processor a I/O Affinity
 • Čítače a identifikace problému na úrovni CPU
Memory management
 • VAS a Virtual Memory Manager
 • SQL Server Memory management
 • Čítače a identifikace problému na úrovni memory
Storage a IO management
 • Databáze, datové soubory a transakční log
 • Databáze TempDB
 • Čítače a identifikace problém na úrovni IO
Exekuční plány, Indexy a Statistiky
 • Práce s Indexy
 • Problémy v oblasti exekučních plánů
 • Statistiky
Transakce a zámky
 • Lock Manager a ACID
 • Přehled úrovní a typy zámků
 • Transaction Isolation Level
 • Identifikace problému na úrovni konkurenčního přístupu

Individuální školení pro firmy

Termín dle dohody
Místo dle dohody

Nevybrali jste si žádný z termínů? Nebo chcete školení na míru pro konkrétní potřeby vaší firmy? Dozvědět se více o tématech jako:

V tom případě nám prosím pošlete poptávku a my se s vámi spojíme. Domluvíme se na termínu, formátu a obsahu, který bude odpovídat vašim potřebám.

Organizace kurzu

 • Tvorba základních i pokročilých T-SQL dotazů
 • Vývoj databází
 • Monitorování a optimalizace SQL Serveru
 • Techniky vysoké dostupnosti SQL Serveru
 • a další

Školitel David Hlaváček

Školením vás provede David Hlaváček, expert na Microsoft SQL server s 15 lety zkušeností z praxe, které nasbíral jako databázový specialista v Trasku, ČSOB a Alze, kde zodpovídal za celkový rozvoj a provoz jedněch z největších databázových systémů v ČR.
Díky své devítileté lektorské praxi v Gopas a 4000 proškolených účastníků je David tím nejpovolanějším profesionálem, který vám dokáže srozumitelně předat zkušenosti z praxe.
“Ve svých školeních se snažím předávat tu nejlepší praxi, jak systém správně nastavit a nakonfigurovat. Absolventi rovněž dostanou garanci osvojení všech uvedených vědomostí – to znamená, že si mohou zdarma doplnit znalosti, i když nemohli z nějakého důvodu kurz absolvovat celý. V neposlední řadě se kurzy v kombinaci se samostudiem ukázaly i jako skvělá průprava k získání oficiální Microsoft certifikace" - David Hlaváček
Máte zájem o školení, ale nejste si jistí nebo se chcete na něco zeptat?

Řekli o našich kurzech

„Byl jsem opravdu ohromen schopností lektora udržet naši pozornost během celého školení. Jeho poutavý a interaktivní přístup nám umožnil se zcela ponořit do tématu a efektivně se učit."
Jiří Neruda
,
Programátor
Label design a.s.
„Kurz předčil mé očekávání na všech úrovních. Byl jsem velmi potěšen klidem, který vládl během školení, a také skvělou dostupností automobilem a dostatečným parkovacím prostorem. Doporučuji tento kurz všem, kteří hledají kvalitní prostředí a pohodlné zázemí pro své vzdělávání.“
Václav Rešetar
,
Auto Jarov s.r.o.
Vedoucí IT oddělení
„Během školení jsem si uvědomil, kolik skvělých témat bych ještě chtěl probrat a objevit. Těším se na další školení, kde budu mít opět možnost rozšířit své znalosti a objevit nové fascinující oblasti."
Petr Holuša
,
Senior Solution Architect
Stora Enso Praha, s.r.o.
„Byl jsem nadšený z lektora na školení, který projevil skvělou ochotu vysvětlit všechny detaily. Je úžasné, jak lektor disponuje takovými hlubokými a rozsáhlými znalostmi o SQL serveru. Měl jsem možnost se naučit mnoho nových věcí díky jeho odbornosti a jasným výkladům. Určitě bych doporučil tento kurz s tak kvalitním lektorem všem, kteří se chtějí naučit více o SQL serveru."
Jindřich Skočdopole
,
Administrátor ERP
DITON s.r.o.
„Školení bylo naprosto skvělé, získali jsme ohromné množství informací, které s námi lektor sdílel. Jeho pečlivý přístup a podrobné vysvětlení mě velmi příjemně překvapily. Určitě doporučuji, a věřím tomu, že toto školení rozšíří obzory všem, bez ohledu na úroveň jejich stávajících znalostí."
Marie Chlebečková
,
IT specialist
Sweco Hydroprojekt a.s.

Na co se mohou účastníci školení také těšit?

Školení se uskuteční v prémiových prostorech Lighthouse Waterfront Towers na adrese: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Po celou dobu školení bude pro účastníky zajištěn bohatý catering.

Lighthouse Towers
catering

Rezervace školení

* Po odeslání budou Vaše osobní údaje zpracovány za účelem vyřízení objednávky. Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje naleznete zde.
Děkujeme za zájem. Ozveme se vám následující pracovní den.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo.
By browsing this site, you agree to our Cookies Policy