Managed SQL

Dostupnost, optimalizace výkonu, data recovery, bezpečnost a monitoring vašich SQL databází, správa licencí = Managed SQL od ČMIS

Pro koho je služba
Managed SQL určená

Pro firmy, které trápí pomalé ERP nebo obecně výkonnostní problémy spojené s provozováním databázových systémů. Pro ty, kdo provozují databázový systém MSSQL, ale nemají zdroje nebo ambice trvale zaměstnávat specialistu s příslušným know-how. Služba Managed SQL od ČMIS pomáhá předejít negativním dopadům na chod společnosti, kde mnohdy hrozí i nemalá finanční ztráta. Databáze jsou kritickou součástí infrastruktury a je nutné se o ně náležitě starat.

Co díky službě
Managed SQL získáte

Aktivní monitoring výkonu databázové systému. Analýzu stávajícího řešení a jeho optimalizace, monitorování, správu, návrh backup strategie, návrh řešení vysoké dostupnosti a mnoho dalších služeb, které jsou pro úspěšný provoz databázového řešení nezbytné.

Basic

 • Databázový systém zákazníka je monitorován a výstupy výkonnostních čítačů jsou bezpečně uloženy na serverech CMIS
 • Zákazník má přístup k reportům, které vizualizují nejdůležitější čítače o stavu serveru za posledních 90 dní
 • Zákazník má přístup ke konzultacím s SQL expertem
 • Je prováděna pravidelná proaktivní kontrola databázového systému s cílem prevence a odstranění případných problémů
 • Zákazník obdrží pravidelný měsíční report s přehledem stavu databázového systému a nejdůležitějších událostí
 • Kompletní správa databázového systému
 • Kompletní správa databázového systému a pomoc s výběrem HW
 • Návrh a nasazení Backup/Restore strategie

Již od 7 000 Kč

Objednat

Standard

 • Databázový systém zákazníka je monitorován a výstupy výkonnostních čítačů jsou bezpečně uloženy na serverech CMIS
 • Zákazník má přístup k reportům, které vizualizují nejdůležitější čítače o stavu serveru za posledních 90 dní
 • Zákazník má přístup ke konzultacím s SQL expertem
 • Je prováděna pravidelná proaktivní kontrola databázového systému s cílem prevence a odstranění případných problémů
 • Zákazník obdrží pravidelný měsíční report s přehledem stavu databázového systému a nejdůležitějších událostí
 • Kompletní správa databázového systému
 • Kompletní správa databázového systému a pomoc s výběrem HW
 • Návrh a nasazení Backup/Restore strategie

Již od 12 000 Kč

Objednat

Premium

 • Databázový systém zákazníka je monitorován a výstupy výkonnostních čítačů jsou bezpečně uloženy na serverech CMIS
 • Zákazník má přístup k reportům, které vizualizují nejdůležitější čítače o stavu serveru za posledních 90 dní
 • Zákazník má přístup ke konzultacím s SQL expertem
 • Je prováděna pravidelná proaktivní kontrola databázového systému s cílem prevence a odstranění případných problémů
 • Zákazník obdrží pravidelný měsíční report s přehledem stavu databázového systému a nejdůležitějších událostí
 • Kompletní správa databázového systému
 • Kompletní správa databázového systému a pomoc s výběrem HW
 • Návrh a nasazení Backup/Restore strategie

Již od 17 000 Kč

Objednat

Každý zákazník je výjimečný, používá specifický HW, aplikační řešení a pracuje s rozdílným objemem dat různými způsoby. Proto je součástí služby Managed SQL od ČMIS úvodní analýza, která se skládá především z analýzy stávajícího HW,konfigurace MSSQL serveru, úloh, údržby, databázového systému atd. Výstupem je zpráva se souhrnem všech doporučení pro Vaše SQL databáze.

Pro koho je služba
Managed SQL od ČMIS

Co zákazník získá se službou
Managed SQL od ČMIS

Pro firmy, které trápí pomalé ERP nebo obecně výkonnostní problémy spojené s provozováním databázových systémů. Pro ty, kdo provozují databázový systém MSSQL, ale nemají zdroje nebo ambice trvale zaměstnávat specialistu s příslušným know-how. Služba Managed SQL od ČMIS pomáhá předejít negativním dopadům na chod společnosti, kde mnohdy hrozí i nemalá finanční ztráta. Databáze jsou kritickou součástí infrastruktury a je nutné se o ně náležitě starat.

Zákazníkům nabízíme službu Managed SQL, která se skládá z celé řady úkonů dle individuálních potřeb a přání každého zákazníka. S naší službou dostanete Vaše databáze pod kontrolu.

Přístup do monitorovacího systému a pravidelná měsíční správa jsou samozřejmostí

Správa SQL odborníky ze ČMIS vám pomůže zapomenout na starosti s databázemi. Dostupnost, optimalizaci výkonu, data recovery, správu licencí, bezpečnost a monitoring Vašich databází nechte na nás.

Specialista se z tohoto dashboardu dozví základní informace o aktuálním stavu systému. Mezi základní, ale důležité čítače patří aktuální celkové zatížení procesoru, dostupná volná fyzická paměť RAM a dostupné volné místo na discích. Barva jednotlivých čítačů pomáhá rychle identifikovat oblast, na kterou je třeba se zaměřit. Zatímco škála v zelené barvě je v pořádku, oranžová nebo dokonce červená barva může znamenat problém a stojí za pozornost. V dalších částech vidíme rozklad jednotlivých časů procesoru a systémové čítače, jako je délka fronty na procesor nebo změna stavu vláken.
Na tomto grafu vidí specialista vývoj zatížení procesoru v čase a rozpad na různé časy procesoru, přehled dostupné fyzické paměti RAM v čase, využití stránkovacího souboru a počet odeslaných a přijatých bajtů síťového rozhraní.
Tento graf zachycuje vývoj alokace paměti SQL Serverem v čase. Specialista může sledovat, kolik paměti je přiřazeno té které komponentě SQL Serveru. Pomocí této informace může identifikovat možné problémy s interní pamětí, kdy dochází k nesprávné distribuci paměti. Dozvíme se například, jaký objem dat využívá SQL Server pro uložení tabulek a indexů, query plánů, běžících dotazů, paměťově optimalizovaných struktur a dalších.
Jednotlivé grafy zobrazují informace o IO operacích logických disků. Práce s datovými soubory je po stránce IO operací zcela rozdílná oproti práci se soubory transakčních logů. Z toho důvodu je doporučeno tyto typy souborů oddělit na různé disky a ty následně monitorovat. Hodnoty IO čítačů nám pak napoví, zda nejsou diskové operace úzkým hrdlem systému a kandidátem na podrobnější analýzu.

Kvalitu služby Managed SQL Vám garantuje David Hlaváček

O Davidovi
David Hlaváček je expert na Microsoft SQL server s 15 lety zkušeností z praxe, které nasbíral jako databázový specialista v Trasku, ČSOB a Alze, kde zodpovídal za celkový rozvoj a provoz jedněch z největších databázových systémů v ČR.

"Objednejte si Managed SQL od ČMIS a budete mít databáze ve formě."

Václav Svátek, ČMIS
* Po odeslání budou Vaše osobní údaje zpracovány za účelem vyřízení Vaší žádosti. Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde.
Děkujeme za zájem. Ozveme se vám následující pracovní den.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo.
By browsing this site, you agree to our Cookies Policy